Tag: ngoài công lập

‘Bộ Giáo dục vô cảm với trường ngoài công lập’

Trước thực trạng nhiều đại học ngoài công lập có nguy cơ đóng cửa vì bị các trường công lập “hớt” hết thí sinh, nguyên Thứ trưởng Giáo dục cho rằng, “Bộ đang vô cảm với các trường ngoài công lập dù đã đẻ ra nó”. Sáng 19/12, Hiệp hội các trường ngoài công lập