Tag: ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội mắc hàng loạt sai phạm

Không chỉ cho phép học viên cao học thuộc 8 chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ của ĐH Kinh tế không viết và bảo vệ luận văn, ĐH Quốc gia còn yêu cầu 11 đơn vị trực thuộc nộp phần trăm các nguồn thu lên hơn 21 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ